Печати

Финансии

Со успешното работење Скопски пазар АД Скопје дава essay writing свој придонес за пошироката заедница, односно преку редовното плаќање на своите обврски во вид на корпоративен данок, на данок на додадена вредност и на други давачки од кои се финансираат редовните активности на пошироката заедница.