Печати

Организациска шема

Управувањето со Скопски пазар АД Скопје е организирано според двостепениот систем, согласно со payday loan online Законот за трговски друштва, односно со друштвото управуваат надзорен и управен одбор. Компанијата се состои од 6 сектори:

- сектор kamagra online за заеднички услуги;

- сектор за milf porn финансии;

- сектор за информациска phone porn технологија;

- famous people сектор за трговија и угостителство;

- celeb sex videos сектор за маркетинг;

- сектор за short term loans пазари и недвижности

 

org-shema