Печати

Слободен деловен простор март 2020

SPPLANET

SkP_deloven_prostor_Chair_WO_355x238px_092017

SkP_deloven_prostor_Bitola_102015_web-01

SkP_deloven_prostor_Ohrid_102015_web-01

Пазар Бутел

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

144 462 308
145 48.8 415
155 23 645
159 14.5 645
168 15 645
1158 34 645
1451 414 308

 

Село Бутел

Локал бр.

Површина/м2

месечна write my essay for me закупнина ден/м2

173 92 180

 

Пазар Чаир

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина levitra online ден/м2

1020 130 123

 

Пазар Ченто

Локал бр.

Површина/м2

месечна celebrity porn закупнина ден/м2

240 36 415
241 20

415

2411

20

415

 

ул. Перо Наков 106

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

382 463 180

 

Добиточен пазар

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

262 30 180
252 150 180

 

Бул. 3-та Македонска Бригада 76

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

995 503 430
1890 15 369
1892 112 369
1893 116 369

 

Пазар hot milfs Шуто Оризари

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

180 27

350 ден/м2

181 30

350 ден/м2

184

43 350 ден/м2
185 11.3

350 ден/м2

187 12

350 ден/м2

1943 31

350 ден/м2

4

киоск/10 м2

5424
664

киоск/12 м2

16949
665

киоск/12 м2

6568
666

киоск/12 м2

6568
667

киоск/12 м2

6568

 

Битпазарска

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

8 12 270
10 9 270
12 12

270

13 15

270

14 13.5

270

16 17.6

270

877 20.5

270

 

Пазар Драчево

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

286 25 480
288 18 480
289 18 480
276 37 480
1276 18 480

 

Расадник

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

1765 577 492
653 57 180

 

Населба Вардар

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

386 120 309

 

Рампа Кисела Вода

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

329 31 323

 

Зелен пазар

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

336 29 993
342 20 645
345 11 993
346 8 993
358 10 993
372 20 645
643 11.6 993

 

Тафталиџе celeb sex videos - Лондонска

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

437 25 615

 

Пазар payday loan online Ѓорче Петров

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

618 12 9322
619 12 9322
905 16 9322
909 16 9322
701 21

645 ден/м2

702 21

645 ден/м2

703 21

645 ден/м2

728 21

645 ден/м2

732, 1733 45

645 ден/м2

758 34

250 ден/м2

7671 179

250 ден/м2

 

Бит Пазар

Локал бр.

Површина/м2

месечна закупнина ден/м2

839 16 338
840 13.7 338
844 13.6 338
845 10 338
859 26.4 338
860 21.6 338
864 17.5 338
875 10 7373 ден.
Ексклузивно:

Се издава ексклузивен деловно административен простор во склоп на деловно-комерциојален објект СП Планет на ул. Ѓорче Петров 7 во севкупна површина од 1.762 м2.

Се издава деловен простор во пазар Шуто Оризари на ул. Шуто Оризари 55 во површина од 385 м2.

Се продава деловен објект со земјиште во Чаир на ул. Ќемал Сејфула бр.5 и тоа објект подрум 1896 м2 и приземје 963 м2, како и земјиште во површина од 2648 м2.

Се продава деловен објект во Битола на ул. Тодор Паница ББ со површина од 461 m2

Се издава деловен простор во Ресен на ул. Маршал Тито 22 со површина од 559 m2

Се продава/издава деловен објект во Охрид на ул. Партизанска 3 со површина од 789 m2

Се издава простор во с. Трубарево со celebrity nude површина од 1.000 m2

- асвалтно плато со дел покриен со настрешници

Телефон за конаткт 2 404 112, 071 321 450

ЦЕНИТЕ СЕ БЕЗ 18% ДДВ

Сектор за деловен простор

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

02 2 404 teen celebrity porn 112