za_skopski
Дома Организациона шема Надзорен одбор
Е-пошта Печати PDF

Надзорен одбор

Предраг Милосавлевиќ - celeb sex videos Претседател на Надзорен одбор. Дипломиран правник. Роден на 22.06.1959 година во Македонија. Работно искуство: Директор на сектор за заеднички услуги во Скопски celebrity nude пазар А.Д. Скопје, Советник во Министерство за труд и соц, политка во Р.М, Началник на трудова инспекција во Општина Карпош, Секретар во Меѓуопштински центар за Соц. работи на општините во град Скопје, Директор на сектор за правни работи во ф-ка за градежни работи "Шар".

Сашо Арсов - Независен essay writing Член. Доктор по економски науки. Роден на porn cartoon 09.02.1971 година во Македонија. Работно искуство: Вонреден celebrity porn професор на Економски факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Агенција за приватизација на Р.М.

Звонко Стојчев - Член. Дипломиран економист. Роден short term loans на 14.04.1968 во Македонија. Работно искуство: Д hot milfs иректор на сектор за пазари и недвижности во Скопски пазар А.Д. Скопје, Комерцијален Директор во Авиокомпанија Македонски Авиотранспорт.


ms crm 2011 outlook download where can i purchase windows xp professional
    windows 7 get product key adobe acrobat xi pro buy
windows 7 professional license softimage 3d download