Дома Дома
Е-пошта Печати PDF

Организациска шема

Управувањето со Скопски пазар АД Скопје е организирано според двостепениот nolvadex online систем, согласно со Законот за трговски друштва, односно со друштвото управуваат надзорен и управен одбор. Компанијата се состои од 6 сектори:

- сектор за заеднички porn cartoon услуги;

- сектор за финансии;

- сектор phone porn за информациска технологија;

- сектор за тргов ија и угостителство;

- сектор cartoon porn videos за маркетинг;

- сектор за пазар celebrity news и и недвижности

 

org-shema

download windows 8 consumer preview cheap final cut pro software
    revit software cost adobe cs6 master collection windows
maya lt plugins best inventions 2014