za_skopski
Дома Прес Центар Материјали за Годишно собрание на cartoon porn videos акционери
Е-пошта Печати PDF

Материјали за Годишно celebrity nude собрание на акционери

 

LOGO_SKP

 

Материјали за Годишно Собрание на акционери кое е свикано и ќе hottest celebrities се одржи на ден 07.06.2019 година

1.Објава на Повик

2.Информации за Shemale Porn акционерите

2.1Информација за учество на акционери во работата на Годишното собраниена акционери

2.2Информација за акционери- род, класа, број на акции и право на глас

2.3Информација за акционери за образец на полномошно и писмено известување за издадено полномошно

3.Предлог одлуки за Годишно Собрание

4.Годишна сметка за 2018 година

5.Финансиски извештаи за 2018 година

6.Извештај на независните ревизори за 2018 година

7.Годишен извештај за работењето за 2018 година

8.Информација за одржани седници на Управниот Одбор

9.Годишен извештај за работа на СВР за 2018-та година

10.Информација за одржани седници на Надзорен одбор

11.Извештај за работење на Надзорен одбор

 

 

 

student discount on microsoft home and student 2010 price of mac office 2010
    upgrade to lightroom 5 from 4 adobe dreamweaver cs6 software
adobe illustrator cs6 trial office pro plus 2013